ارتباط باما

 

آدرس : تهران، پیروزی، تقاطع اتوبان امام علی و بلوار پاسدارگمنام، واحد خدمات اچتماعی شهرداری منطقه14، مجتمع غدیر، طبقه اول

 واحد کارآفرینی معلولین، رهسازان عصای سفید

مدیریت: 54693101- 021

اعلام سفارش و قراردادها : 0246482-0912

بخش فروش: 113- 54693000-021

اشتغال معلولین: 54693101- 021