ارتباط باما

 

آدرس : تهران، پیروزی، تقاطع اتوبان امام علی و بلوار پاسدارگمنام، واحد خدمات اچتماعی شهرداری منطقه۱۴، مجتمع غدیر، طبقه اول

مدیریت: ۵۴۶۹۳۱۰۱- ۰۲۱

اعلام سفارش و قراردادها : ۰۲۴۶۴۸۲-۰۹۱۲

بخش فروش: ۱۱۳- ۵۴۶۹۳۰۰۰-۰۲۱

اشتغال واستخدام معلولین: ۵۴۶۹۳۱۰۱- ۰۲۱