بالابر بیمار Minstrel شرکت Arjo

قیمت تقریبی: 5/900/000 تومان

مشخصات کلی :
حداکثر وزن بیمار: 190 کیلوگرم
حداقل ارتفاع نگهداشتن بیمار: 62 سانتی متر
حداکثر ارتفاع نگهداشتن بیمار: 2 متر
عرض بیرونی پای بالابر زمانی که در حالت بسته است: 62 سانتی متر
عرض داخلی پای بالابر زمانی که در حالت باز است: 92 سانتی متر
وزن دستگاه: 56 کیلوگرم
شرکت Arjo سوئد یکی از قویترین شرکتها در تولید بالابرهای بیمار یا همان Mobile lifterها است.
با استفاده از دسته ای که در شکل بالا آورده شده است به راحتی میتوان یک شخص با وزن  ۱۹۰kg  را از روی تخت، زمین و یا ویلچر بلند نمود و جابجا نمود.
راحتی کار با این بالابر به نحوی است که یک کودک ۱۰ ساله به راحتی یک شخص با وزن ۱۹۰kg را جابجا میکند.