واکر

واکر در دونوع موجود میباشد:

واکر ساده تاشو دارای دستگیره ها از جنس استیل ضد لغزش

واکر چرخدار تاشو برای حمل و جابجایی اسان (بدون نیاز به جدا نمودن سبد)