ویلچر۳٫۶۰۰ meyra

قیمت تقریبی: ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان

برای انتخاب یک ویلچر مناسب فاکتورهای متفاوتی موثر است، بی شک شرکت میرا Meyra یکی از معتبرترین شرکتهای سازنده ویلچر در دنیا است.

 

ویلچر های Meyra از لوازم و قطعات متعددی تشکیل شده است که به سفارش مشتری برای ایشان لحاظ میشود ولی با عنایت به این مساله که این ویلچرها در ایران نمایندگی ندارند هر مدل ارائه شده دارای لوازم خاص خود است که در قسمت مشخصات فنی میتوانید آن را دنبال کنید.
ویلچر Meyra 3.600 یا Service یکی از معروفترین ویلچرهای میرا در ایران محسوب میشود.

 

از جمله قابلیتهای این ویلچر جداشدن دسته های کنار (زمانیکه شخص بخواهد از روی ویلچر پیاده شود به راحتی میتواند با کنار زدن دسته های کناری ویلچر شخص بر روی تخت بنشیند) و جاپایی هایی است.
ترمز های قفل شونده کناری، زمانی که شخص در شیب بر روی ویلچر قرار گرفته است، ویلچر را در جای خود حفظ میکند.