پیش تصفیه کل آب ورودی ساختمان مدل HB20*4/5 – ۳

ساخت تایوان ، سه مرحله با براکت و آچار

فیلترها: الیافی ، کربن اکتیو ، کربن بلاک

لازم به ذکراست این دستگاه به تک فیلتره ودوفیلتره نیز قابل تغییر می باشد.