انواع دستگاه فشارسنج

دستگاه فشارسنج burer مدل bm55 دارای شاخص استراحت

دستگاه فشارسنج پمپی عقربه ای