معرفی رهسازان عصای سفید

 رهسازان عصای سفید

رهسازان عصای سفید بشماره ثبت 420803 با افتتاح مرکزکالسنتر مجهز به سیستم تلفنهای هوشمند اقدام به توسعه بخش کارآفرینی در زمینه فروش کالاهای طبی و موادغذایی نموده است.

فعالیتهای رهسازان عصای سفید

ازآنجا که تأمین نیازهای عزیزان تحت پوشش در گروحمایت سرورانی چون شما میسر میباشد لذا برآن شدیم تا با ابتکار طرحهای متنوع زیرگامی درجهت تامین این نیازها برداشته باشیم

♦ارائه تجهیزات کامل کنترل سلامت (دستگاههای تست چربی خون ،تست قندخون،فشارخون و…)

♦ انواع بالشتهای طبی ( ازقبیل زیرنشیمنی، بین زانویی، دورگردنی ،پشتی طبی  و…)

♦انواع ماساژورآلمانی وکانادایی باضمانت معتبر، انواع ترازوی هوشمند ورژیمی وانواع بالشت طبی ودیگرمحصولات سلامت

♦ پک موادغذایی شامل اقلام پرمصرف خانواده ها با قیمت مقرون بصرفه

♦ عقد قرارداد همکاری با موسسات خیریه جهات آماده سازی سبدکالا و توزیع بین نیازمندان تحت پوشش

♦ عقد قراردادهمکاری باادارات و شرکتها و ارگانها و سازمانهاجهت تهیه سبدکالا مخصوص پرسنل

حمایت شما سروران ازاین طرحها ،همچنین معرفی دیگرحامیان به رهسازان عصای سفید میتواند گامی مؤثر در جهت توانمندسازی عزیزان معلول باشد.